University-Based Biology Study Abroad Programs

University of Sydney

Minimum GPA: 3.0

Language of Instruction: English

University of Melbourne

Minimum GPA: 3.0

Language of Instruction: English

University of Queensland

Minimum GPA: 3.0

Language of Instruction: English

Universidad Catolica de Chile

Minimum GPA: 3.0

Language of Instruction: Spanish

University of Hong Kong

Minimum GPA: 3.0

Language of Instruction: English

DIS-Copenhagen

Minimum GPA: 3.0

Language of Instruction: English

Universitaet Konstanz

Minimum GPA: 3.0

Language of Instruction: English

University College, Dublin

Minimum GPA: 3.0

Language of Instruction: English

Universita degli studi di Verona

Minimum GPA: 3.0

Language of Instruction: Italian

Maastricht University, University College

Minimum GPA: 3.0

Language of Instruction: English

University of Otago

Minimum GPA: 2.75

Language of Instruction: English

CIEE-Africa

Minimum GPA: 2.75

Language of Instruction: English

CIEE-Africa

Minimum GPA: 2.75

Language of Instruction: English

Universitat Pompeu Fabra

Minimum GPA: 3.0

Language of Instruction: Catalan

St. Louis in Madrid

Minimum GPA: 3.0

Language of Instruction: English

Uppsala University

Minimum GPA: 3.0

Language of Instruction: English

Universite de Lausanne

Minimum GPA: 3.0

Language of Instruction: French

University of the West Indies

Minimum GPA: 3.0

Language of Instruction: English

University of the West Indies

Minimum GPA: 3.0

Language of Instruction: English

University of the West Indies

Minimum GPA: 3.0

Language of Instruction: English

University of St. Andrews

Minimum GPA: 3.2

Language of Instruction: English

Lancaster University

Minimum GPA: 3.0

Language of Instruction: English

University of Oxford

Minimum GPA: 3.7

Language of Instruction: English

Queen Mary, University of London

Minimum GPA: 3.0

Language of Instruction: English

University of Edinburgh

Minimum GPA: 3.0

Language of Instruction: English